اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

Instagram

گوشه ای از نکات علمی نهفته در قرآن کریم

[نویسنده : محمد احسان خرامید | تاریخ ارسال : سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۸۷]

[ثبت ]

 

 

 

 (6) ترتيب شب و روز  فهرست مطالب

 

پروردگار هستی در سوره مبارک الرحمن آیه 17 در قرآن مجید و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند:

 (55:17) رب المشرقين ورب المغربين

[55:17] پروردگار دو مشرق و دو مغرب.

 

(43:38) حتى إذا جاءنا قال يليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين

[43:38] هنگامي که او نزد ما بيايد، خواهد گفت: "آه، کاش ميان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود. چه همزاد بيچاره کننده اي"!

اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه آن است که، بر خلاف مفروضات آمیخه با خرافات زمان پیامبر اسلام، زمین مسطح نیست بلکه کروی شکل است. اگر این آیه را بهمراه آیه 30 سوره مبارک النازرات مطالعه کنیم کروی (تخم مرغی شکل) بودن زمین و ترتیب شب و روز(دو مشرق و دو مغرب) در نیمکرههای آن کاملا مشخص می گردد:

(79:30) والأرض بعد ذلك دحيها

[79:30] او زمين را تخم مرغي شكل ساخت.

 

(7)  گسترش جهان هستي  فهرست مطالب

فرضیه اثبات شده گسترش آسمانها یکی از یافته های مهم علمی در قرن بیستم بود که خدای متعال با صراحت آنرا در قرآن بیان فرموده است.

(51:47) والسماء بنينها بأييد وإنا لموسعون

[51:47]  ما آسمان را با دست هاي خود بنا كرديم و ما به توسعه آن ادامه خواهيم داد.

 

 فهرست مطالب (8) سحاب چشم گربه (Cat’s Eye Nebula)

موقع انفجار و فرو پاشی ستارگان گازها و موجهای حاصله ترکیبی بسیار زیبا بمانند گل رز ایجاد می کنند.  این پدیده در قرآن مجید در سوره الرحمن ایه 37 بیان گردیده است:

(55:37) فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان

[55:37] هنگامي كه آسمان از هم پاشيده شود و مانند رنگ، به سرخي رز درآيد.

 

حال عبارت قرآن را با عکس ناسا (NASA) که توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) گرفته شده است، مقايسه کنيد!

چگونه بشری که در هزاروچهارصد سال پیش می زیسته است می توانست بدون داشتن هیچگونه تلسکوپ ویا دسترسی به تکنولوژی امروزی به پدیده ای که در میلیونها کیلومتری زمین رخ می دهد پی برده باشد؟  آیا بجز این است که آیه های اعجاز آور و شگفت انگیز قرآن ازطرف آن یکتا خالق هستی که آگاه مطلق به کلیه امورهستی است براو نازل گردیده است؟

 (9) کوه ها در قرآن  فهرست مطالب

 

فقط بخش کوچکی ازحجم کوهها در سطح زمین قرار دارند وقابل رویت می باشند.  پایه ها و ریشه های کوهها گاه کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهایی عظیم در داخل زمین فرورفته است.  این یافته علمی زمین شناسان که تا چند دهه پیش برای انسانها پوشیده بود در قرآن کریم بنحو مطلوبی بوضوح توسط خالق آسمانها و زمین بیان گردیده است:

(78:7) والجبال أوتادا

 [78:7] و كوه ها را همچون ميخهايي (بناکرد)؟

 

همانطوری که درتصویرزیر ديده مي شود، کوه ها ريشه هاي عميقي دارند که همچون ميخهايي در زمين فرو رفته اند.

 

 Source: Anatomy of the Earth, Cailleux, p. 220.

بیایید اندکی دراین آیه های عظیم قرآن تفکر کنیم.  اگرعقل خود را بقضاوت طلبیم و از پیش داوری های شکل گرفته از تعصبات و باورهای فرهنگی و سنتی اجتناب کنیم درمی یابیم که چه گوهرهای نابی در این کتاب آسمانی آشکار و نهفته است.  چگونه یک انسان بدون اتکاء به علم خالق آسمانها و زمین می توانست در یکی از ابتدائی ترین جوامع بشری از لحاظ علمی بدین زیبایی و دقت پدیده های طبیعی را بیان کند؟  زمین شناسان امروزثابت نموده اندکه کوهها بمانند میخهایی عظیم باعث ثبات و استقرار زمین می شوند و زمین را از لغزش های مکررباز می دارند.  حال بیایید به قرآن مجید رجوع کرده و ببینیم که چگونه این مفاهیم بزیبایی و دقت در این کتاب آسمانی بیان شده است:

(16:15) وألقى في الأرض روسي أن تميد بكم وأنهرا وسبلا لعلكم تهتدون

[16:15] و او در زمين استحكاماتي (كوه ها) براي توازن قرار داد تا مبادا با شما بلغزد، همين طور رودخانه ها و جاده ها، باشد که هدايت شويد.

 در شکل زیر، به خوبي ديده مي شود که کوه ها به خاطر ريشه هاي عميقشان همچون ميخهايي هستند.

Source: Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p. 158.

 

 

پیام های بازرگانی

بخش ویژه
.

Powered by WebGozar

کد آهنگ

چاپ این صفحه